Sınavlara Hazırlanmak Artık Daha Kolay!

Din Kültürü 5. sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

5. sınıf Din Kültürü  2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

5 sınıf Din Kültürü 2 dönem 2 yazılı soruları,  5. sınıf  Din Kültürü 2 dönem 2 yazılı soruları,  5. sınıf Din Kültürü 2.dönem 2 yazılı testi çöz

1) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından değildir?
A) Kadere inanmak
B) Namaz kılmak
C) Kelime-i Şahadet getirmek
D) Oruç tutmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

2) Hasta ziyaretinde aşağıdakilerden hangilerini yapmak doğru olmaz?
A) Hastanın moralini yükseltici sözler söylemek.
B) Hastanın ihtiyaçlarını giderilmeye çalışmak.
C) Uzun süre hastanın yanında kalmak.
D) Hastaya çiçek ya da hediye götürmek.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

3) • Camilerin fiziki şartlarının engellilerin durumlarına göre planlanması
• İşitme engelliler için dini içerikli programların hazırlanması
• İstenilmesi durumunda engellilere din görevlileri aracılığıyla manevi destek verilmesi
Ülkemizde yaşanan bu gelişmelerin tümü aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A) Engellilere değer verildiğini
B) Mimari yapının değiştiğini
C) Hastaların ziyaret edildiğini
D) Dini yayınların arttığını

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

4) Hz. Muhammed yirmi yaşlarındayken güçsüzlerin ve zayıfların haklarını korumak için kurulan bir topluluğa girmiştir. Bu topluluğun adı nedir ?
A) Hılfül-Füdül
B) Darul-Erkam
C) Darun-Nedve
D) Darüs-Suffe

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

5) Hz. Muhammed hangi tarihte nerede doğmuştur?
A) 20 Mart 571 Mekke
B) 20 Mart 632 Medine
C) 20 Nisan 571 Mekke
D) 20 Nisan 632 Medine

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

6) “Kim kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.”
Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıda verilen hadis-i şerife uygun davranmış sayılmaz?

A) İhtiyacı olanları görmezden gelmek
B) Kardeşlerinin sorunlarıyla ilgilenmek
C) Hasta olanlara yardım etmek
D) Bildiklerimizi başkalarıyla paylaşmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

7) Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız
Şehit
Gazi
Millet
Mevlit
Vatan

1-) Vatanını, milletini, namusunu, bayrağını, dinini korumak için savaşan ve bu uğurda canını feda eden kişiye …………………. denir.
2-) Bir kimsenin doğup büyüdüğü, bir milletin egemen olarak üzerinde yaşadığı sınırları belli olan toprak parçasına …………………. denir.
3-) Vatanını savunmak için savaşa katılıp düşmanla savaşıp sağ olarak geri dönen kişiye ………………. denir.
4-) Aynı topraklar üzerinde yaşayan birbirlerine inançlarıyla, kültürleriyle, tarihleriyle dilleriyle bağlı olan insan topluluğuna ……………………….. adı verilir.
5-) Hz. Muhammed’in doğduğu gün anısına kutlanan gece ………………………. kandilidir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

8) Ramazan geldiğinde özellikle hangi ibadet yerine getirilir ?
A) Kurban
B) Dua
C) Hac
D) Oruç

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

9) Aşağıdakilerden hangisi 27 Ramazan 610’ da gerçekleşmiştir ?
A) Medine’ye hicret edilmesi
B) Kur’an’ın inmeye başlaması
C) Bedr savaşının yapılması
D) Hudeybiye barış antlaşması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) doğayı koruma ve sevmesinin bir göstergesi değildir? 
A) Ağaç dikme konusunda teşvik edici olması
B) Yeşil alanlarla ilgili koruyucu önlemler alması
C) Hayvanlarını aç ve bakımsız bırakanları uyarması
D) Savaş zamanı doğanın tahrip edilmesine izin vermesi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

11) Peygamberimiz bir sözünde “En iyi ev, içinde yetime iyilik ve yardım yapılan evdir. En kötü ev ise içinde yetimin itilip kakıldığı evdir” buyurmuştur. Bu sözü ile peygamberimiz bizlere hangi güzel davranışı öğütlemektedir?
A) İnsanlara saygılı davranmak
B) Yoksul ve zayıflara yardım etmek
C) Dürüst olmak
D) Kötü evlerde değil en güzel evlerde oturmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

12) “Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en hayırlı olandır.”
Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıda verilen hadise göre hayırlı bir komşu sayılmaz?

A) Komşularına yardım eden kişi
B) Komşularına güler yüz gösteren kişi
C) Komşularını gürültü yaparak rahatsız eden kişi
D) Komşularını ziyaret eden kişi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

13) “Hz.Muhammed Medine’de yaptırdığı mescidin yanına suffa denilen bir eğitim yuvası yaptırmayı ihmal etmemiş ve bizzat kendisi orada öğrencilere ders anlatmıştı”
Buna göre Hz. Muhammed hakkında hangi düşünceye sahip olabiliriz?

A) İnsanları severdi
B) Eğitime önem verirdi
C) Öğrencilerini çok severdi
D) Cami yapımına önem verirdi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

14) Ramazan ayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kur’an’ın gönderilmeye başlandığı aydır
B)Hz. Muhammed’in dünyaya geldiği aydır
C)Vacip olan fıtırsadakası verildiği aydır
D)Teravih namazı kılınan aydır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

15) Peygamberin Hz Hatice ile yaptığı evlilikle ilgili hangisi söylenemez?
A) Kız çocuklarının hepsi büyümüş evlenmişlerdir.
B) İlk çocukları Kasım’dır.
C) Erkek çocukları çok küçükken vefat etmişlerdir
D) 3’ü erkek 6 çocukları olmuştur.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

16) Sevinçler paylaşıldıkça ……….. ,Üzüntüler paylaşıldıkça ………………
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A- Artar-azalır
B- Eksilir-çoğalır.
C- Azalır-artar
D-Azalır-eksilir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

17) Babamla ilk defa bugün namaza gittim. Gitmeden önce temiz giysilerimizi giydik. Babam namazın nasıl kılınacağını daha önce bana anlatmıştı. Camiye geldiğimizde öğle vaktiydi. Namazı cemaatle kıldık. Minber denilen yüksekçe yerde imamın okuduğu hutbeyi dinledik. Namazdan sonra babam, bu namazın bütün Müslüman erkeklere farz olduğunu ve haftada bir kez kılındığını, söyledi.
Uğur’un babasıyla birlikte camiye giderek kıldığı namaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teravih Namazı
B) Cuma Namazı
C) Öğle Namazı
D) İkindi Namazı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

18) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)’in ailesinde misafire karşı gösterilen tutum ve davranışlardan biri olamaz?
A) Misafire güler yüzle davranılırdı.
B) Misafirler en güzel şekilde ağırlanırdı.
C) Çok misafir geldiği için rahatsız olurlardı.
D) Misafirden hiçbir şey esirgenmez, en güzel şeylerden ikram edilirdi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

19) Aşağıdaki ayetlerden hangisi bir dua cümlesi değildir?
A) “Rabbim! Küçüklüğümde onlar nasıl beni yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle merhamet et.”
B) “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin.”
C) “Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla.”
D) “…. Rabbim ilmimi artır.”

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

20) Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdan biridir?
A) 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı
B) Ramazan Bayramı
C) 30 Ağustos Zafer Bayramı
D) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

Bu yazılı kağıdı 5.sınıf Din Kültürü yazılı soruları ana kategorisinin 5 sınıf Din Kültürü  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 5.sınıf Din Kültürü 2.dönem 2.yazılı sorularıkategorimize bakabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan 5.sınıf Din Kültürü  2.dönem 2.yazılı sorularını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/04/5_sinif-Din-Kültürü-ve-Ahlak-Bilgisi2_donem-2.sinav_-3.docx” download=”all” viewer=”google”]

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Abone Ol  
Bildir