Sınavlara Hazırlanmak Artık Daha Kolay!

5 sınıf Din Kültürü 2 Dönem 2 Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

Din Kültürü 5 sınıf  2 Dönem 2 Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

5 sınıf Din Kültürü 2 dönem 2 yazılı soruları,  5. sınıf  Din Kültürü 2 dönem 2 yazılı soruları,  5. sınıf Din Kültürü 2.dönem 2 yazılı testi çöz

1) “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça “iyiliğe” eremezsiniz.Her ne harcarsanız ,Allah onu hakkıyla bilir.” (Al-iİmran suresi 92.ayet)
Yukarıdaki ayette asıl anlatılmak istenen nedir?

A) Paylaşmak insanlar için çok önemli değildir.
B) Sadece sevdiğimiz insanlara yardım etmeliyiz.
C) Allah insanlara yardım etmeyi ve iyiliği emretmiştir.
D) İşimize yaramayan kötü eşyalarımızı başkalarına verebiliriz.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

2) Ahlaklı bir insan hatalı davrandığında hangisini yaparsa en güzel şekilde davranmış olur?
A) Özür dileyip hatasını telafi etmek
B) Hatasına devam etmek
C) Çeşitli bahanelerle hatasız olduğunu ispatlamaya çalışmak
D) Hatasını kabul etmek

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

3) Peygamberimiz Hz. Muhammed, aile içi davranışlarda aşağıdakilerden hangisini yapmazdı?
A) Aile bireyleri ile şakalaşırdı.
B) Aile bireylerini ilgilendiren konularda tek başına karar verirdi.
C) Aile bireyleri arasında ayrım yapmazdı.
D) Ev işlerine yardım ederdi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

4) Cumhuriyet Bayramını hangi tarihten beri kutlarız
A)19 Mayıs 1919
B)29 Ekim 1923
C)30 Ağustos 1922
D)23 Nisan 1920

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

5) Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Minber
B) Mihrap
C) Minare
D) Kürsü

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

6) Kur’an-ı Kerim’de anlatılan peygamberlerin ibret verici olaylarına ne ad verilir? 
A) Hikaye
B) Öykü
C) Kıssa
D) Fıkra

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in ‘Medine Sözleşmesi’’yle ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir ?
A) Medine’de birlik ve beraberliği sağlamak
B) Mekke’ ye geri dönmek
C) Medine’de hoşgörülü bir ortam oluşturmak
D) Medine’de huzurlu ve özgür bir ortam oluşturmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

8) Peygamberimizin üç hadisini okuyan Doktor Dilan, muayene için gelen hastaları, sevecen bir tavırla, “Hoş geldiniz, buyrun!..” diyerek karşılamaya başladı. Artık o, rahat­sızlıklarını gidermek için hastalara daha çok ilgi gösteriyor. Onlara daima moral veriyor ve iyi dilekte bulunuyor.

Aşağıdakilerden hangisi Doktor Dilan’daki bu davranış değişikliğini sağlayan hadisler­den biri olamaz?
A) “İnsanların değerini bilmedikleri iki nimet vardır: Sıhhat ve boş vakit.”
B) “Kardeşini güler yüzle karşılamak şeklinde bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme…”
C) “Bir hastanın yanına girince sağlık ve uzun ömür dileğiyle onu rahatlatın. Çünkü böyle yapmak, onun gönlünü hoş tutar.
D) “Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Yüce Allah da o kimsenin kıyamet gününde­ki sıkıntılarından birini giderir…”

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

9) Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. “İşte Rabbim!” dedi. Yıldız batınca da, “Ben öyle batanları sevmem” dedi. Ay’ı doğarken görünce de, “İşte Rabbim!” dedi. Ay da batınca, “Andolsun ki, Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum” dedi. Güneşi doğarken görünce de, “İşte benim Rabbim! Bu daha büyük” dedi. O da batınca (kavmine dönüp), “Ey kavmim!” Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım” dedi. “Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.”
Bu ayetlerde Allah’ı arayışı anlatılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Yusuf
B) Hz. Muhammed
C) Hz. İbrahim
D) Hz. Eyüp

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

10) İlişkilerinde, karşılıklı sevgi ve saygıya önem veren bir toplumda aşağıdakilerden hangisi yaygınlaşmaz?
A) Yardımseverlik
B) Büyüklere saygı
C) Toplumsal barış
D) Bencil davranma

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

11) Beş vakit namazın farz kılındığı gece aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kadir
B) Berat
C) Mevlit
D) Miraç

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin “Bir Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki haklarından biri” olarak ifade ettiği konulardan değildir?
A) Selamını almak
B) Borçlarını ödemek
C) Davetine katılmak
D) Cenazesinde bulunmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

13) Ramazan ayı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’an’ın indirildiği aydır.
B) Kurban ayıdır
C) Teravih namazı kılınır.
D) Oruç tutulan aydır

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

14) “Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. ‘İşte
Rabb’im!’ dedi. Yıldız batınca da ‘Ben öyle batanları sevmem.’dedi. Ay’ı doğarken görünce de ‘İşte Rabb’im!’ dedi.Ay da batınca ‘Ant olsun ki Rabb’im bana doğru yolu göstermezsemutlaka ben de sapıklardan olurum.’ dedi. Güneş’i doğarken görünce de ‘İşte benim Rabb’im! Bu daha büyük.’dedi. O da batınca (kavmine dönüp), ‘Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.’ dedi. ‘Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.”
(En’âm suresi, 76-79. ayetler)
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Hz. İbrahim
için söylenemez?

A) Yok olanların Allah olamayacağını anlamıştır.
B) Ay ve güneşi izleyerek arayışını sürdürmüştür.
C) İnsanın, Allah’ın varlığını bulamayacağını kabul etmiştir.
D) İçinde yaşadığı toplumun taptıklarına tapmamıştır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

15) Peygamberimizin Medine’ye hicret edince yaptırdığı caminin adı nedir ?
A) Mesci-i Aksa
B) Mesci-i Haram
C) Kuba Mescidi
D) Mescid-i Nebi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

16) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hz.Muhammed aile bireylerini çok severdi.
B)Hz.Muhammed ev işlerinde yardımcı olurdu
C) Hz.Muhammed aile bireyleri ile şakalaşırdı.
D)Hz.Muhammed aile bireyleri arasında ayrım yapardı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

17) Paylaşmayla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Paylaşmanın özünde iyilik vardır.
B)Yardım eden kişi, yardım ettiği kişiye istediği gibi davranabilir.
C)İhtiyaç sahibinin durumu önceden araştırılmalı ve buna göre yardımda bulunulmalıdır.
D)Yapılan her türlü iyilik Allah tarafından ödüllendirilir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

18) Öyleyse yalnız beni anın ki bende sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. (Bakara Suresi, 152. ayet)
Bu ayette aşağıdaki ilişkilerden hangisi konu edilmiştir. 

A) Allah-Evren ilişkisi
B) Allah-İnsan ilişkisi
C) İnsanın-İnsanla ilişkisi
D) İnsan-Evren ilişkisi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

19) Şaban ayının 15. Gecesidir.
Allah’ın bağışlamasının bol olduğu bir gecedir.
Yukarıda bahsi geçen gece aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlit Kandili
B) Nevruz
C) Berat Kandili
D) Regaib Kandili

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

20) -Bu gecede Kur’an_ı Kerim indirilmiştir.
-Bu gece Ramazan Ayı’ndadır.
-Kur’an-ı Kerim’de bu isimde bir sure vardır.
Yukarıda özellikleri verilen dini günümüz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadir
B) Mevlid
C) Regaib
D) Mirac

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

Bu yazılı kağıdı 5.sınıf Din Kültürü yazılı soruları ana kategorisinin 5 sınıf Din Kültürü  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 5.sınıf Din Kültürü 2.dönem 2.yazılı sorularıkategorimize bakabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan 5.sınıf Din Kültürü  2.dönem 2.yazılı sorularını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/04/5_sinif-Din-Kültürü-ve-Ahlak-Bilgisi2_donem-2.sinav_-1.docx” download=”all” viewer=”google”]

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Abone Ol  
Bildir